Giỏ hàng

TRAO TẶNG BÌNH CHỮA CHÁY CHO CBCNV

Hưởng ứng phong trào “Mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” theo Công văn 8553/UBND-THNC ngày 22/08/2023 của UBND Tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Công ty TNHH Gia Công và Dịch Vụ Thép Sài Gòn (SGC) quyết định trao tặng bình chữa cháy cho toàn thể CBCNV công ty.