Giỏ hàng

CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBCNV THÁNG 5

Vào tháng 5 2024 ,Công Đoàn công ty SGC đã Tổ chức sinh nhật chung cho CBCNV có ngày sinh trong tháng 5 với những món quà nhỏ mang niềm vui đến người lao động.

Một số hình ảnh buổi sinh nhật.