Giỏ hàng

Công Đoàn Tổ chức sinh nhật cho CBCNV tháng 4

Vào tháng 4 2024 ,Công Đoàn công ty SGC đã Tổ chức sinh nhật chung cho CBCNV có ngày sinh trong tháng 4 với những món quà nhỏ mang niềm vui đến người lao động.
Một số hình ảnh buổi sinh nhật.