Giỏ hàng

CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBCNV THÁNG 6

Vào tháng 6 2024 ,Công Đoàn công ty SGC đã Tổ chức sinh nhật chung cho CBCNV có ngày sinh trong tháng 6 với những món quà nhỏ mang niềm vui đến người lao động.

Một số hình ảnh buổi sinh nhật.