Giỏ hàng

CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN - CHÀO MỪNG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 18/11 VÀ NGÀY QUỐC TẾ NAM GIỚI 19/11

Sáng ngày 18/11/2023, theo chỉ đạo của Chi bộ Công ty TNHH gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn cùng với Ban Giám đốc, Ban IT SGC đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Chuyển đổi số và Bảo mật thông tin cá nhân đến toàn bộ CNCNV công ty. Buổi sinh hoạt nhằm trình bày về những mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện chuyển đổi số của SGC. Ngoài ra, Ban IT còn phổ biến cho cho mọi người một số kiến thức cơ bản về bảo mật thông tin cá nhân.

Tiếp sau sinh hoạt chuyên đề là phần chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và ngày Quốc tế Nam giới 19/11. Được sự chấp thuận của Ban Giám đốc, Ban nữ công SGC phối hợp cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã thực hiện một số hoạt động cải tạo Phòng nghỉ ca, trồng thêm cây, hoa trong khuôn viên công ty, ...

Dưới đây là hình ảnh các hoạt động: