Giỏ hàng

Thị trường chủ yếu cung cấp sắt thép cho Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021

2 tháng đầu năm 2021, lượng sắt thép cả nước nhập khẩu đạt gần 2,25 triệu tấn, kim ngạch gần 1,57 tỷ USD, giá trung bình đạt 696,5 USD/tấn.

 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2021, cả nước nhập khẩu 1,03 triệu tấn sắt thép các loại, tương đương trên 725,04 triệu USD, giá trung bình 706,6 USD/tấn, giảm 16% về lượng, giảm 13,8% về kim ngạch nhưng tăng 2,1% về giá so với tháng 1/2021, nhưng so với tháng 2/2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 0,04%, 18% và 18% .

Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2021, lượng sắt thép cả nước nhập khẩu đạt gần 2,25 triệu tấn, kim ngạch gần 1,57 tỷ USD, giá trung bình đạt 696,5 USD/tấn, tăng 14% về lượng, tăng 32% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với 2 tháng đầu năm 2020.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp sắt thép các loại cho Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021, đạt 1,09 triệu tấn, tương đương 725,41 triệu USD, giá 665,9 USD/tấn, tăng mạnh 164% về lượng, tăng 172% về kim ngạch, tăng 3% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 48,5% trong tổng lượng và chiếm 46,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2, đạt 261.791 tấn, tương đương 225,46 triệu USD, giá nhập khẩu 861,2 USD/tấn, giảm 11,4% về lượng nhưng tăng 5,3% về kim ngạch, tăng 18,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 11,6% trong tổng lượng và chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch.

Tiếp theo là thị trường Nhật Bản đạt 307.139 tấn, trị giá 211,18 triệu USD, giá 687,6 USD/tấn, giảm 23,2% về lượng, giảm 9,8% về kim ngạch nhưng tăng 17,4% về giá so với 2 tháng đầu năm 2020, chiếm gần 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu sắt thép các loại 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

 Nguồn: VITIC