Giỏ hàng

Ngược chiều ngành thép, Tôn Nam Kim báo lãi ròng quý I tăng 59%

Tôn Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu 7.151 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng là do công ty đã đẩy mạnh các kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu. Giá vốn hàng bán cũng tăng 46% lên 6.194 tỷ đồng kéo theo biên lãi gộp tăng từ 12,6% lên 13,4%. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 54% lên 73,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng lần lượt tăng 71,9% và 70%. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 22,4% còn 20,92 tỷ đồng. 

Kết quả, Tôn Nam Kim mang về 506,87 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 59% so với cùng kỳ 2021 và hoàn thành 31,6% kế hoạch năm. Theo giải trình của công ty lợi nhuận kỳ này tăng do sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất giảm. Kết quả này cũng khả quan so với bối cảnh chung các doanh nghiệp ngành tôn thép báo lợi nhuận quý I năm nay cải thiện so với quý IV/2021 nhưng giảm so với cùng kỳ.

screenshot-2022-04-25-223305-1535-165090

Đơn vị: Tỷ đồng. 

Tính đến thời điểm 31/3, hàng tồn kho của công ty đạt 8.501 tỷ đồng tăng 2,6% so với đầu năm. Tuy nhiên, trích lập hàng tồn kho giảm 308 tỷ đồng, có thể là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận quý I.

Tiền và tương đương tiền tăng 8,2% lên 13.217 tỷ đồng.,Nợ vay tài chính của Tôn Nam Kim ở mức 5,277 tỷ đồng tăng 38,1%, trong đó 99,6% là nợ vay ngắn hạn. Toàn bộ khoản nợ của công ty đều là nợ vay ngân hàng.

Sáng 22/4, công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 28.000 tỷ đồng, tương đương năm ngoái và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, giảm 28%.

Năm qua, doanh thu của Tôn Nam Kim đạt 28.206 tỷ đồng, vượt 76% và lợi nhuận sau thuế 2.225 tỷ đồng, vượt 271% kế hoạch năm. Với kết quả này, HĐQT trình phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tổng 30% (10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu). Sau khi hoàn tất đợt phát hành để trả cổ tức, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 2.632 tỷ đồng.

Mới đây, doanh nghiệp này công bố Nghị quyết HĐQT thông qua lập công ty con và đầu tư nhà máy mới. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ lập Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ vốn điều lệ 500 tỷ đồng, Tôn Nam Kim góp 100%. Công ty con này là chủ đầu tư dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ có quy mô 1,2 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng. Sản phẩm của nhà máy bao gồm tôn cán nguội, thép cuộn, tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh)…

Tôn Nam Kim hiện có 3 nhà máy với tổng công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, chuyên sản xuất tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm, ống thép. Nếu hoàn thành thêm nhà máy mới, công suất toàn hệ thống sẽ gấp 2,2 lần lên 2,2 triệu tấn/năm.

Nguồn: ndh.vn