Giỏ hàng

Báo cáo thị trường thép Việt Nam tháng 07/2021 & 7 tháng đầu năm 2021

Thông tin từ Hiệp Hội Thép Việt Nam - Báo cáo thị trường thép Việt Nam tháng 07/2021 & 7 tháng đầu năm 2021. 

SGC xin trích dẫn nội dung chính ( theo file đính kèm)

Link file PDF: tại đâyBáo cáo thị trường thép Việt Nam tháng 7 & 7 tháng đầu năm 2021

1. Diễn biến thị trường nguyên liệu sản xuất thép.

2. Sản xuất bán hàng thép theo sản phẩm.

3. Tình hình xuất nhập khẩu thép

4. Diễn biến các vụ việc phòng vệ thương mại thép

5. Thống kê sản xuất bán hàng các thành viên VSA

6. Giá bán thép xây dựng tại Hà Nội & TP.HCM