Giỏ hàng

Lợi nhuận tháng 8 của thép Tiến Lên đạt 33 tỷ đồng, giảm 12% so với tháng 7

Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu hợp nhất 291 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 33,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận đạt 17,7%. Doanh thu và lợi nhuận tháng 8 thấp hơn tháng 7 lần lượt 13% và 12% nhưng cao hơn tháng 6.

tlh-thang-8-1911-1631498339.png

Lũy kế 8 tháng, doanh nghiệp thép ghi nhận doanh thu 3.000 tỷ đồng, thực hiện 60% kế hoạch năm; lãi sau thuế 388 tỷ đồng, vượt 55,2% kế hoạch năm.

Nửa đầu năm, nhờ giá thép khởi sắc và giá nhập bình quân hàng hóa thấp, doanh thu hợp nhất đạt 2.373 tỷ đồng, tăng 20,3%; lãi sau thuế 317 tỷ đồng; cải thiện so với mức lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Tại thời điểm cuối quý II, đơn vị có 2.119 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 31% so với thời điểm đầu năm và chiếm 74% tổng tài sản. Thép Tiến Lên có khoản nợ vay ngắn hạn 1.177 tỷ đồng, tăng thêm gần 100 tỷ so với đầu năm; không có nợ vay dài hạn. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 67%.

Nguồn: ndh.vn