Giỏ hàng

Nhập khẩu sắt thép 6 tháng năm 2023 trị giá trên 4,77 tỷ USD

Nhập khẩu sắt thép 6 tháng năm 2023 trị giá trên 4,77 tỷ USD
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng năm 2023, cả nước nhập khẩu gần 5,56 triệu tấn sắt thép, trị giá trên 4,77 tỷ USD, giá trung bình đạt 857,5 USD/tấn, giảm 14,3% về lượng, giảm 31,6% kim ngạch và giảm 20,1% về giá so với 6 tháng năm 2022.

Riêng tháng 6/2023, nhập khẩu 957.761 tấn sắt thép, tương đương trên 836,98 triệu USD, giá trung bình 873,9 USD/tấn, tăng 14,3% về lượng, tăng 8,4% về kim ngạch, nhưng giảm 5,2% về giá so với tháng 5/2023; so với tháng 6/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 23%, 39,5% và 21,5%.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 3,07 triệu tấn, tương đương gần 2,3 tỷ USD, giá 749,3 USD/tấn, tăng 3,6% về lượng, nhưng giảm 23,6% kim ngạch và giảm 26,3% về giá so với 6 tháng năm 2022; chiếm 55,2% trong tổng lượng và chiếm 48,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 902.883 tấn, tương đương 708,92 triệu USD, giá nhập khẩu 785,2 USD/tấn, giảm 11,9% về lượng, giảm 31% về kim ngạch, giảm 21,8% về giá so với 6 tháng năm 2022, chiếm 16,2% trong tổng lượng và chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch.

Tiếp theo là thị trường Indonesia đạt 329.616 tấn, trị giá 609,54 triệu USD, giá 1.849 USD/tấn, tăng 19,4% về lượng, tăng 3,9% về kim ngạch nhưng giảm 13% về giá so với 6 tháng năm 2022, chiếm 5,9% trong tổng lượng và chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhìn chung, nhập khẩu sắt thép 6 tháng năm 2023 từ đa số thị trường sụt giảm so với 6 tháng năm 2022.

Nhập khẩu sắt thép các loại 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 6 tháng năm 2023 trị giá trên 4,77 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC