Giỏ hàng

SGC tổng kết cuối năm và phương hướng mục tiêu năm 2023

Ngày 23-12-2022 SGC đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động và tổng kết công tác năm 2022, đồng thời đưa ra các mục tiêu cho năm 2023 

Với sự tham gia của toàn thể thành viên của SGC và các khách mời đặc biệt đến từ Tổng công ty Thép Việt Nam, Sumitomo Việt Nam...

Hội nghị diễn ra với các tiết mục văn nghệ mở màn khá hoành tráng.

Ngoài ra Hội nghị tuyên dương các cá nhân có thành tích tốt trong công tác thi đua sản xuất.

Một số hình ảnh Hội nghị