Giỏ hàng

SGC tặng quà tết CBCNV có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17-1-2023 Công đoàn SGC kết hợp cùng Tổng công ty đã trao tặng các phần quà hỗ trợ cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn trong công ty.