Giỏ hàng

Hưởng ứng ngày chủ nhật Xanh

Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh CHUNG SỨC XÂY DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP, các đoàn viên thanh niên đã quét dọn và sơn máy cũng như các khu vực để hàng.