Giỏ hàng

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ SGC lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện công văn số 342-CV/ĐUT, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, chiều ngày 04/7/2023, chi bộ Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (SGC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ SGC lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ và 6 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Phạm Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đến dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc, đại diện vốn VNSteel tại SGC chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ trình bày báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ SGC lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Chi ủy chi bộ SGC. Báo cáo khẳng định: Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong đó có những khó khăn chưa từng có tiền lệ như sự xuất hiện của dịch bệnh Covid-19 mà cao điểm là làn sóng dịch lần thứ 4 xảy ra ở khu vực phía Nam, nhưng vượt lên trên tất cả, những kết quả mà chi bộ SGC đã đạt được là hết sức ý nghĩa và đáng trân trọng. Điều đó minh chứng cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Để có được những kết quả như vậy, một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu là sự lãnh đạo quyết liệt, quyết tâm, kiên trì của Chi ủy chi bộ cùng với sự quan tâm, hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát từ Đảng ủy Tổng công ty. Tập thể Chi ủy đã luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Để làm sáng tỏ cho nội dung các báo cáo, Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận về công tác xây dựng Đảng, kết nạp đảng viên mới và công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh do đảng viên chi bộ trình bày.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP khẳng định: Thời gian qua, chi bộ SGC đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Phạm Thu Hiền đề nghị, trong thời gian tới, Chi ủy chi bộ SGC tiếp tục lãnh đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ SGC lần thứ V; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của CB-CNV trong giai đoạn khó khăn. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt truyền thống, về nguồn kết hợp kết nạp đảng viên nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tạo nguồn kết nạp, kết nạp đảng viên nữ và người lao động trực tiếp sản xuất. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và làm tốt công tác an sinh xã hội./.