Giỏ hàng

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN TIÊN TIẾN VNSTEEL

Ngày 25/03/2021 SGC vinh dự khi được tham gia diễn đàn thanh niên tiên tiến do VNSTEEL tổ chức kết họp đi thăm quan dây chuyền sản xuất tại công ty Tôn Phương Nam. 

Trong diễn đàn này SGC có cơ hội chia sẻ các dự sản về công nghệ, kinh nghiệm và các ý tưởng của mình. Thép Sài Gòn cũng rất vinh dự khi có 1 Đoàn Viên Thanh Niên được nhận giấy khen " Đoàn Viên Tiên Tiến" của tổng công ty trao tặng

Lực lượng đoàn thanh niên của Thép Sài Gòn luôn nhiệt huyết, sáng tạo và không ngừng phát triển đóng góp cho những thành tích của công ty.

Nhân ngày 26/03/2021 90 năm ngày thành lập đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh xin chúc đoàn thanh niên công ty SGC càng ngày càng gặt hái được nhiều thành tích và có các cá nhân ưu tú được ghi nhận