Giỏ hàng

TUYỂN DỤNG

Khi có nhu cầu tuyển dụng, công ty sẽ đăng tuyển tại mục này.

Các ứng viên có thể gửi CV tới phòng Nhân Sự tại địa chỉ mail : Van.ntp@sgc.com.vn

Xin cảm ơn