Giỏ hàng

Xuất khẩu sắt thép 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng

Trong 7 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp ngành thép vẫn hưởng lợi từ việc xuất khẩu mạnh qua các thị trường thế giới. SGC xin trích dẫn bài báo bên dưới , theo nguồn VITIC

Kim ngạch nhập khẩu sắt thép 7 tháng năm 2021 tăng 42,4%

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2021 xuất khẩu sắt thép tiếp tục tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 6/2021 với mức tăng tương ứng 12,4%, 16,8% và 3,9%, đạt 1,15 triệu tấn, tương đương 1,09 tỷ USD, giá trung bình 945,6 USD/tấn.

Cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu sắt thép của cả nước tăng 46,4% về khối lượng, tăng 121,3% về kim ngạch và tăng 51,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 7,02 triệu tấn, thu về trên 5,6 tỷ USD, giá trung bình đạt 798,4 USD/tấn.

Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sắt thép sang thị trường EU – thị trường lớn nhất tiệu thụ các loại sắt thép của Việt Nam, tăng rất mạnh 665,7% về lượng, tăng 824% về kim ngạch và tăng 20,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 841.594 tấn, tương đương 837,49 triệu USD, giá trung bình 995 USD/tấn; chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước.

Sắt thép xuất khẩu sang Trung Quốc mặc dù khối lượng lớn nhất 1,32 triệu tấn, nhưng kim ngạch chỉ xếp thứ 2, với 764,59 triệu USD, giá trung bình 578,3 USD/tấn, giảm 9,4% về lượng nhưng tăng 30,6% về kim ngạch và tăng 44% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 19% trong tổng lượng và chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch.

Tiếp đến thị trường Campuchia đạt 757.365 tấn, tương đương 545,42 triệu USD, giá 720,2 USD/tấn, giảm 16% về lượng nhưng tăng 14,7% về kim ngạch và tăng 36,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 10,8% trong tổng lượng và chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước.

 

Xuất khẩu sắt thép 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu sắt thép 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng

Nguồn - VITIC