Giỏ hàng

Nhập khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2021 tăng trên 37% kim ngạch

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, sản lượng nhập khẩu thép từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ..ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục so với kim ngạch đề ra.
SGC - Thép Sài Gòn xin trích dẫn bài viết sau đây để mọi người tham khảo thông tin - Nguồn: VITIC

Nhập khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2021 tăng trên 37% kim ngạch

Theo thống  kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu trên 5,02 triệu tấn sắt thép các loại, tương đương trên 3,73 tỷ USD, giá trung bình 743,3 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với 4 tháng đầu năm 2020, với mức tăng tương ứng 12,8%, 37,3% và 21,7%.

Riêng tháng 4/2021 nhập khẩu 1,35 triệu tấn, tương đương 1,09 tỷ USD, giá trung bình 807,6 USD/tấn, giảm 5,8% về lượng nhưng tăng 0,6% về kim ngạch, tăng 6,8% về giá so với tháng 3/2021.

Sắt thép có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, đạt 2,63 triệu tấn, tương đương 1,83 tỷ USD, giá trung bình 696 USD/tấn, chiếm trên 52,3% trong tổng lượng và chiếm 49% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, tăng mạnh 70,5% về lượng, tăng 96% về kim ngạch và tăng 15% về giá so với 4 tháng đầu năm 2020.

Sắt thép nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản đạt 665.116 tấn, tương đương 497,45 triệu USD, giá 747,9 USD/tấn, giảm 18% về lượng nhưng tăng 2,5% về kim ngạch và tăng 25,6% về giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm trên 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch sắt thép nhập khẩu của cả nước.

Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc đạt 524.545 tấn, tương đương 487,62 triệu USD, giá 929,6 USD/tấn, giảm 10,6% về lượng nhưng tăng 11,7% về kim ngạch và tăng 25% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 10,4% trong tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 13% trong tổng kim ngạch.

So sánh nhập khẩu sắt thép trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2020 thì thấy ngoài thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, thì các thị trường khác mặc dù sụt giảm mạnh về lượng, nhưng kim ngạch và giá lại tăng cao. Ngoài ra, đáng chú ý là nhập khẩu từ thị trường Nga mặc dù kim ngạch không lớn, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh, tăng 155% cả về lượng và tăng 196% kim ngạch, đạt 298.575 tấn, tương đương 155,3 triệu USD.

Nhập khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

Nhap khau sat thep 4 thang dau nam 2021

Nguồn: VITIC