Giỏ hàng

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 5 tháng đầu năm 2021 trị giá trên 1,1 tỷ USD

Tính đến tháng 05- 2021, nhóm các nhà sản xuất thép lớn như Formosa, Hòa Phát đều ghi nhận sản lượng sản xuất thép vượt bậc do nhu cầu nội địa và xuất khẩu tăng mạnh. Lẽ dĩ nhiên nguồn nguyên liệu nhập đầu vào sản xuất của các nhà máy là thép phế cũng theo đó mà tăng trưởng. SGC xin trích dẫn dữ liệu "Nhập khẩu phế liệu sắt thép 5 tháng đầu năm 2021 trị giá trên 1,1 tỷ USD" từ nguồn VITIC:

 

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 5 tháng đầu năm 2021 trị giá trên 1,1 tỷ USD

5 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phế liệu sắt đạt 2,74 triệu tấn, tương đương 1,11 tỷ USD, tăng 26,8% về lượng và tăng 99,8% về lượng so với 5 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2021 cả nước nhập khẩu 708.326 tấn phế liệu sắt thép, tương đương 288,24 triệu USD, tăng 18% về lượng và tăng 15,5% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, và cũng tăng mạnh 89,9% về lượng và tăng 252% về kim ngạch so với cùng tháng năm ngoái. Giá nhập khẩu tháng 5/2021 đạt trung bình 406,9 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 4/2021 nhưng tăng mạnh 85,5% so với tháng 5/2020.

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 2,74 triệu tấn, tương đương 1,11 tỷ USD, tăng 26,8% về lượng và tăng 99,8% về lượng so với 5 tháng đầu năm 2020. Giá trung bình trong cả 5 tháng đạt 403,3 USD/tấn, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Phế liệu sắt thép nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Nhật Bản, đạt 1,17 triệu tấn, tương đương gần 515,82 triệu USD, chiếm 42,8% trong tổng lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 46,6% trong tổng kim ngạch, giảm 7,5% về lượng nhưng tăng 46,5% về lượng so với 5 tháng đầu năm 2020.

Thị trường lớn thứ 2 cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Mỹ đạt 540.431 tấn, tương đương gần 213,27 triệu USD, chiếm trên 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, tăng mạnh 90% về lượng và tăng 193% về lượng so với cùng kỳ.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép từ thị trường Australia chiếm 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 252.574 tấn, trị giá 112,87 triệu USD, tăng 124,7% về lượng và tăng 271% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Nhập khẩu từ thị trường Hồng Kông chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 223.465 tấn, trị giá 95,87 triệu USD, tăng 31,6% về lượng và tăng 118% về kim ngạch.

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm nay nhập khẩu nhóm hàng phế liệu sắt thép từ hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

 

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 5 tháng đầu năm 2021 trị giá trên 1,1 tỷ USD

Nguồn: VITIC