Giỏ hàng

Mọi người tự hào làm ngành thép

Thép cung cấp việc làm, đào tạo và phát triển có giá trị toàn cầu. Một công việc trong lĩnh vực thép đặt bạn vào trung tâm của một số thách thức công nghệ lớn nhất hiện nay với cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm thế giới. Không có nơi nào tốt hơn để làm việc và không có nơi nào tốt hơn cho những gì tốt nhất và thông minh nhất của bạn.

** Điểm qua một số sự thật:

* Trên toàn cầu, hơn 6 triệu người làm việc cho ngành thép.
* Ngành thép mang đến cho nhân viên cơ hội nâng cao trình độ học vấn và phát triển kỹ năng của họ, cung cấp trung bình 7.18 ngày đào tạo cho mỗi nhân viên vào năm 2020.
* Ngành thép cam kết hướng tới mục tiêu là một nơi làm việc không có thương tích và tổ chức kiểm tra an toàn toàn ngành vào Ngày An toàn Thép hàng năm.
* Steeluniversity, một trường đại học công nghiệp dựa trên web cung cấp giáo dục và đào tạo cho nhân viên hiện tại và tương lai của các công ty thép và các doanh nghiệp liên quan, cung cấp hơn 30 mô-đun đào tạo.
* Tỷ lệ thương tật trên một triệu giờ làm việc đã giảm 82,3 % trong 15 năm qua (2006-2020).

Theo nguồn: worldsteel.org