Giỏ hàng

Giá thép có thể tăng hết quý 3/2021

Nhiều dự báo đang điều chỉnh về thời gian thép có thể tăng hết quý 3/2021 khi nhìn vào những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, EU và nhiều thị trường lớn khác...

Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam về tình hình thị trường thép tháng 3/2021 và quý 1/2021 nhấn mạnh: Các dự báo trước đó nói rằng, giá thép sẽ chỉ tăng tối đa là hết quý 2/2021. Nhưng hiện tại, mọi thứ đang thay đổi, nhiều dự báo đang điều chỉnh về thời gian thép có thể tăng hết quý 3/2021 khi nhìn vào những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, EU và nhiều thị trường lớn khác.

Trong nước, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép Quý 1/2021 tăng khá cao so với những nhận định trước đó.
Riêng trong tháng 3, sản xuất thép các loại đạt 2,96 triệu tấn, tăng 43,7% so với tháng trước và tăng 39,8% so với cùng kỳ 2020. Bán hàng thép các loại đạt 2,88 triệu tấn, tăng 59,04% so với tháng 2/2021, và tăng 39,8% so với cùng kỳ 2020. Xuất khẩu thép các loại đạt 625.553 tấn, tăng 16,05% so với tháng trước, và tăng 48,2% so với cùng kỳ tháng 3/2020.

Tính chung quý 1/2021, sản xuất thép các loại đạt 7,66 triệu tấn, tăng 33,8% so với cùng kỳ 2020; Bán hàng đạt 6,78 triệu tấn, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 1,63 triệu tấn, tăng 59,5% so với quý 1/2020.

Cũng theo báo cáo, nhập khẩu thép về Việt Nam trong tháng 2/2021, đạt 1,026 triệu tấn với kim ngạch 725 triệu USD, giảm 16,1% về lượng và giảm 13,83% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước tăng lần lượt là 0,04% về lượng và 18,19% về giá trị.

VSA: Giá thép có thể tăng hết quý III/2021 - Ảnh 1.

Nguồn VSA

2 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu thép về Việt Nam là 2,248 triệu tấn với trị giá trên 1,5 tỷ USD, tăng lần lượt 14,1% về lượng và 32,31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc là hơn 1 triệu tấn, với trị giá nhập khẩu hơn 725 triệu USD, chiếm 48,45% tổng lượng thép nhập khẩu và 46,32% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Tháng 2/2021, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt hơn 747 ngàn tấn, giảm 22,74% so với tháng trước, nhưng tăng 8,27% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt 540 triệu USD giảm 13,35% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 1,69 triệu tấn, với trị giá đạt 1,149 tỷ USD đến hơn 30 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó, các thị trường xuất khẩu chính là ASEAN, EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc, v.v..

VSA: Giá thép có thể tăng hết quý III/2021 - Ảnh 2.

Nguồn tin: vnEconomy